Archive News Cat

Malgrat el fred, les temperatures negatives i la tristesa d’ésser separats dels nostres clients, ens preparem per l’obertura del març 2017 i hem aconseguit avançar sobre la major part de les obres previstes.

  • Refecció completa del bloc N°2 (Terra, fusteries, plomeria, parets vegetals): Acabat
  • Xarxa d’evacuació de les nostres fonts: Acabat
  • Obres d’embelliment dels emplaçaments 203 a 208 i 238 a 242 : Acabat
  • Instal.lació dels Eco-lodges : En curs
  • Jardí aromàtic: En curs
  • Refecció del camí cap a la platja : En curs
  • Refecció escales Gran Cala : En curs

 

Doncs tot va bé!Us esperem.